Kalibratie INpower

Hier even een aantal belangrijke punten voor de kalibratie van de INpower.

De kalibratie van de IN-power moet normaal 2x gebeuren.

Dit is beschreven in de instructie boekje.

De waarde van 1000 komt voor bij de Garmin en dan zie je bij de eerste kalibratie 1000 en dan de tweede een getal, onder de 200.

Als je bij de kalibratie met de Rotor software gebruikt, moet je te allen tijde 2 dezelfde waardes zien. En die moeten ook onder de 200 blijven. BV. -10 -10  of 113- 113.

Als je de software gebruikt en de OCA groene lijn van je crank arm, de andere kant op beweegt, tegen de klok in, dan is de crank niet goed gekalibreerd.

Kalibreren hoeft, maar een keer te gebeuren, en niet elke keer. Gebruik van de Rotor software, dan moet  bv. de Garmin uitgeschakeld zijn. ANT plus kan één unit uitlezen en niet meerdere tegelijkertijd.