De kalibratie van de IN-power moet normaal 2x gebeuren.

Dit is beschreven in de instructie boekje.

De waarde van 1000 komt voor bij de Garmin en dan zie je bij de eerste kalibratie 1000 en dan de tweede een getal, onder de 200.

Als je bij de kalibratie met de Rotor software gebruikt, moet je te allen tijde 2 dezelfde waardes zien. En die moeten ook onder de 200 blijven. BV. -10 -10  of 113- 113.

Als je de software gebruikt en de OCA groene lijn van je crank arm, de andere kant op beweegt, tegen de klok in, dan is de crank niet goed gekalibreerd.

Kalibreren hoeft, maar een keer te gebeuren, en niet elke keer. Gebruik van de Rotor software, dan moet  bv. de Garmin uitgeschakeld zijn. ANT plus kan één unit uitlezen en niet meerdere tegelijkertijd. 

Calibrating INpower with the Garmin Edge 500:

The new ROTOR INpower is working well with the Garmin Edge 500 device, however calibration cannot be carried out directly with the device. Before using the Garmin Edge 500, it is necessary to calibrate the INpower unit with the INpower software. You can find the software in the “Downloads” section of http://inpower.rotorbike.com

 In some cases creating a new bike profile is required in order to obtain readings from the device

Garmin Edge 500

Calibrating INpower with the Garmin Edge 800:

The new ROTOR INpower can either be calibrated with the INpower software or directly with the device. Nevertheless direct calibration via the Garmin Edge 800 device requires a specific process. 

The power meter must be paired with the device based on standard procedure: by entering the serial number in the ANT+™ power detail page in the bike setup menu. 

Garmin Edge 800 INpower connection process

Garmin Edge 800 INpower connection process

Before calibration it is necessary to initiate a session in the start menu. Power and cadence will appear and the timer needs to be running. Now the power meter can be calibrated by going into the calibration menu of the Garmin Edge 800. 

Garmin Edge 800 session start

Troubleshooting the Garmin Edge 1000 – failure to read data after stopping

In case you are stopping a ride on your Garmin Edge 1000, for example for a coffee break and your device fails to read data once you start again, please restart your Garmin Edge 1000 device. Note that your ride data will not be deleted.