ROTOR introduceert een nieuwe categorie power meters.. Deze categorie onderscheidt zich door de innovatieve technologie geïntegreerd in de as van de crank-stel. Dit houdt in dat de hoogwaardige technologie beschermd is tegen schokken, valpartijen en water etc. Daarbij is dit esthetisch een stuk fraaier! 

Let op:

  • Verschil in BCD (Bolt Circle Diameter), dit kan 110×4 of Direct Mount zijn
  • Heb je al een ROTOR BB30 crank, dan kunt u de linker crank, met as en vermogensmeter, los bestellen

Vermogensmeters raken inmiddels al behoorlijk ingeburgerd binnen de “race –fietsen”. Een vermogensmeter helpt je je prestaties te verbeteren en je inzicht te geven in je eigen prestaties.

Doordat de technologie, bij de INpower, zich binnen de 30 mm as bevindt, kunnen we elke ROTOR crank geschikt maken voor het gebruik van een vermogensmeter. Dit houdt o.a. in dat alle fiets-disciplines gebruik kunnen maken van een vermogensmeter. Denk hierbij aan mountainbikes, cyclecrossers,  triatlon- en racefietsen. Nu heeft een ieder de mogelijkheid om zijn of haar  prestaties te verbeteren en zo een psychologisch voordeel te verkrijgen.

De vermogensmeter maakt ook een link met de Q-rings van ROTOR. Door het introduceren van TORQUE 360 en Optimum Chainring Angle, kunt u een nauwkeurige analyse maken van uw pedaalslag. Tevens kunt u deze waarden gebruiken om de Q-rings in de voor u ideale positie te plaatsen. Dit zal resulteren in een optimaal gebruik van de ovale kettingbladen..

Bij de ontwikkeling stonden een aantal punten centraal. We wilden een vermogensmeter ontwikkelen welke door alle disciplines gebruikt zou kunnen worden. Tevens wilde we een simpele (in gebruik) maar accuraat system ontwikkelen. Daarbij wilde we de voordelen van het gebruik van de Q-rings benadrukken.

INpower maakt gebruik van een standaard AA batterij en van de zogenaamde UBB30 as. Met deze as is het systeem voor bijna alle fietsen en merken geschikt om te gebruiken. Omdat de INPower alleen aan de linker crank meet, kunnen huidige rotor eigenaren ook ervoor kiezen om alleen de linker crank aan te schaffen..

Doordat we de data meten in de as, verkrijgen we een beter signaal (minder storingen) en kunnen we via het ANT+ tm protocol onze gegevens versturen, zonder onderbrekingen e.d. Buiten de Torque 360en de OCA meten we ook de Torque effectiveness en de Pedal Smoothness. Toreque Effectiuveness bepaald de Totale Torque ten opzichte van de Positiecve torque. De pedal Smoothness bepaald de gemiddelde power ten opzichte van de maximum power.

ROTOR’s INpower wordt reeds gebruikt door de atleten van de MTN Qhubeka p/b Samsung, Lampre Merida, MMR en de Rock &Co (mtb team). Daarbij maken ook diverse Triatleten gebruik van de INpower. Allen testen ze het product al sinds het begin van het seizoen, en hebben ze bijgedragen aan het product zoals het nu beschikbaar  is.https://www.youtube.com/embed/keWvaRRNR2Q

https://youtube.com/watch?v=2Mgp5p9EYxQ

Zoals je kan zien op de foto hieronder is de 2Inpower crank anders dan de gewone INpower. De driveside (rechter) crank is aan beide zijdes iets dikker. Dit om ruimte te geven aan de rekstrookjes die voor de vermogenmeting zorgen. De rode details geven duidelijk aan dat het om een 2INpower gaat en niet om de INpower.

Maar wat houd INpower precies in?

De elektronica zit veilig opgeborgen in de as. De massa die dit oplevert zit dus ook rond het draaipunt wat weer verloren vermogen scheelt.

Vermogen is kracht x snelheid:

Om het INpower systeem te snappen gaan we een stapje verder:

Snelheid = draaisnelheid as x lengte crank

Die draaisnelheid van de as wordt door Rotor gebruikt in het meetsysteem.

HET grote voordeel van de Rotor (2)INpower is dit!:

Rotor gebruikt tegengestelde metingen in zowel de as (INpower) als de crank (2INpower). Deze 2 metingen corrigeren meetfouten zoals temperatuur wisselingen (in het dal is het toch een stuk warmer dan boven op de berg! En ‘s ochtends om 7 uur is het frisser dan om 1 uur ‘s middags!) Nooit meer kalibreren dus. Of eigenlijk beter: De Rotor 2(INpower) kalibreert zichzelf 80x per seconde!

Hier heeft Rotor dus eigenlijk al de strijd gewonnen in vergelijk met de overige vermogensmeters, maar we gaan verder!

TE = verhouding tussen totaal torque en positieve torque 

PS = gemiddeld vermogen in verhouding tot maximum vermogen.

( torque = verbuiging onder spanning, in dit geval hoe groter de verbuiging hoe groter de kracht die op de pedalen wordt uitgeoefend)

Zoals uit de foto’s hieronder blijkt:

Er wordt gemeten wat je positief vermogen is per zijde (groen) en wat negatief (rood)

Het rode duidt er op dat je het “dode gewicht” van je been omhoog drukt met je andere been. hier kan een discussie ontstaan:

Focus je op het “trekken”, oftewel daardoor verklein je het rode deel
Focus je op het groeien van het geleverde vermogen (groen) want dat heeft toch al een grotere invloed op het totaal

Los daarvan, het is meetbaar en zichtbaar te maken met de Rotor (2)INpower!

Met de software behorend bij de 2INpower kan je je pedalstroke-smoothness fijn afstemmen. Zie foto’s hieronder.
Monteer je Q-rings (wat natuurlijk het beste is, maar ook dat kan je meten en inzichtelijk maken met deze vermogensmeter/software) dan kan je door middel van deze grafieken ook precies zien wat je ideale positie van de Qrings moet zijn. Dit wordt in de software aangegeven. (OCP1: 73-81, OCP2: 79-87, OCP3: 86-94, OCP4:92-100, OCP5 99-107)

Verder hieronder nog wat andere belangrijke info:

  • Bluetooth en ANT+ compatible (BT alleen de 2INpower)
  • Magnetische lader: klepje openschuiven en magnetische lader aanklikken
  • Batterij gaat 250 uur mee en is zo’n 1000x op te laden (1000 x 250 uur = 10.416 dagen = ruim 28 jaar non-stop fietsen)
  • Eigen software. Zie voordelen: http://inpower.rotorbike.com/
  • Met het Rotor UBB lagersysteem past de (2)INpower in vrijwel elke fiets

Interessant allemaal, maar wat kan ik er mee?

Een vermogensmeter, ook deze ROTOR INpower, is een meetapparaat wat weergeeft wat je vermogen is. Dus hoeveel inspanning je hebt verricht om van A naar B te komen. Dit is een meer precieze waarde dan hartslag, want dat varieert te sterk. Maar door alleen je weggetrapte vermogen in beeld te hebben ben je er niet mee: Je moet iets doen om hiermee verder te gaan door gerichte training. Hoe kan je nu met een vermogenmeter als hulpmiddel zorgen voor een betere prestatie? Daar kan Guido Vroemen, sportarts bij SMA je prima bij helpen!